promotion-image

NHẬT BẢN 6 ĐÊM 5 NGÀY (33,900,000 - Pax)

Nền văn hóa Nhật Bản từ truyền thống đến hiện đại là một nguồn mạch dồi dào giàu bản sắc, nhất quán trong đặc điểm dân tộc và tính thời đại. Có nhiều cách giải thích khác nhau về bản sắc dân tộc của văn hóa Nhật. Có người cho rằng, do quần đảo Nhật Bản ở xa khơi, đất nước Nhật chưa hề bị một đạo quân xâm lược nào chiếm đóng, kể từ trước 1945. Những điều kiện tự nhiên và xã hội đó dễ tạo cho dân tộc phát triển thuần nhất, phẩm chất của dân tộc thấm sâu và tạo thành truyền thống lâu bền, phong tục tập quán thành nếp sống bền vững, sở thích trong cuộc sống trở thành thị hiếu thẩm mỹ. 

 OSAKA – KYOTO – HANKONE – FUJI

– TOKYO ( VN– 6D/5N )
Khởi hành : 

Tháng 9:  Ngày 29 – 32.900.000VND
                  

Tháng 10 : Ngày 05,13,20 & 26– 33.900.000VND
                    

Tháng 11 : Ngày 02 ,09 ,17 & 25– 33.900.000VND

image

image

 

image

image

 

 

 

 

 

 Back             Back

MẪU ĐĂNG KÝ

Họ và tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Nhập lại email
TOURS
NHẬT BẢN 6 ĐÊM 5 NGÀY
Lựa chọn 2
Từ ngày
Đến ngày